AKILLI SÜRÜ VE ÇİFTLİK YÖNETİM KARAR DESTEK SİSTEMİisimli projemiz, TUBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunarak, Ar-Ge yardımından yararlandırılması uygun görülmüştür. Tarım ve Hayvancılık Portalı vetport.org, projemiz kapsamında geliştirilmiştir.

 

Tarım ve hayvancılık yıllar boyunca ülkemizin en önemli ekonomik bileşeni olmuş, aynı zamanda üretim kapasitesi artışı, endüstriyel ve ekonomik büyüme ve istihdam yaratılmasında majör bir öneme sahip olmuştur.

 

Hayvancılık alanında verimliliğin sağlanması ancak verimli sürü idaresi ile mümkün olabilmektedir. Dünyadaki tüm başarılı örneklerde görüldüğü üzere verimli sürü idaresi ancak sürü idare yazılımları ve bu yazılımın yönettiği donanım ve ekipmanların topladığı verilerin değerlendirilerek stratejiler, politikalar geliştirilmesi ve bunların eksiksiz uygulandığının takibi ile mümkündür. Proje kapsamında, sadece büyükbaş değil küçükbaş hayvancılığın da tüm üretim şekilleri için modüler yapıda çalışacak akıllı yazılımlar ve mobil uygulamalar, hayvancılıkta henüz mevcut olmayan yenilikçi donanımlar içeren "Akıllı Sürü Çiftlik Yönetimi ve Karar Destek Sistemi" geliştirilecektir.

 

Piyasadaki sürü idare sistemlerinin çoğu yabancı ülkelerde geliştirilmiştir. Bu sistemler ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli çiftlikler tarafından satın alınamamaktadır. Satın alan çiftlikler ise satış sonrası eğitim ve destek hizmetlerini istedikleri ölçüde karşılayamamaktadır.

 

Proje kapsamında uluslararası alanda rekabet edebilecek, özellikte, kolay ulaşılabilir ekonomik ve akıllı bir sürü idare sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Proje Çıktıları:

Projemizin temel çıktısı "Akıllı Sürü ve Çiftlik Yönetim ve Karar Destek Sistemi" (ASYST) olacaktır. Sistem, kendi içinde bağımsız veya entegre çalışabilen alt sistemlerden oluşacaktır. Alt sistemler çiftliklerin özel ihtiyaçlarına göre modüler olarak konfigüre edilerek sadece belirli bileşenlerin satışı ve kurulumu sağlanabilecektir. Sistemin modüler yapısı kullanılarak veya sistem konfigürasyonu yapılarak elde edilebilecek farklı ürün tipleri ve özellikleri aşağıda özetlenmiştir;

 1. Online Sürü idare Yazılımı: Büyükbaş/ küçükbaş hayvan üretimi yapan küçük ölçekli işletmeler için online sürü idare yazılımı ve portalı içerecen alt sistemdir. Sistem yıllık ve aylık kullanım ücretleri alınarak ve/veya lisans satışları yapılarak hizmet verecektir. Büyük çiftliklerde yetiştiriciler ise sistem lisansını alarak direk kendileri sistemlerini yönetecek, özel amaç ve taleplerini bakım-destek hizmetleri kapsamında karşılayacak ve sahip oldukları sistemi güncelleyeceklerdir. Bunun yanında işletme sahipleri ister direk olarak sisteme kayıt olacak isterlerse işletmelerine bakan veteriner hekim üzerinden üye olacaklardır. Prim sistemi ile saha veteriner hekimlerinin sistemi kullanımını ve dolayısı ile üye sayısını arttırmak amaçlanmaktadır. Sistemin akademik bir versiyonu da oluşturulacak, bu yapı üniversitelerin öğrenci eğitimleri sırasında kullanabilecektir. Öğrenciler için sanal çiftlik yaratarak erken dönemde sürü yönetimine dönük çözüm planlamaları ve stratejileri yaratabilme becerileri kazandırmaya dönük eğitim destekli bir versiyon olacaktır. Bu sayede firmamız bir yandan kendisine yeni bir pazar alanı yaratırken diğer yandan da üniversite sanayi işbirliğini gerçek anlamda ve interaktif olarak geliştirerek konuya dönük bilgilerini sürekli güncel tutacaktır. Bir diğer avantaj ise mezun adayı veya yeni mezun veteriner hekimlerimizin milli bir çözüm olan ürünle erken dönemde tanışması sağlanarak pazardaki ithal ürünlerin tekeli kırılacak, pazar edinme çalışmaları erken dönemde başlatılmış olacaktır. Aynı zamanda genç hekimlerimizin sektöre dönük pazarla ilişkilendirilmesinde hız ve avantaj sağlayacaktır.
 2. Portatif Sağım Yapan Büyükbaş işletmeleri için Yazılım: Merkezi sağım ünitesi olmayan ve elle sağım yapılmayan tüm süt ineği işletmeleri portatif sağım cihazları kullanmaktadır. Ülkemiz işletmelerinin büyük çoğunluğu bu tiptedir. Portatif sağım makinesi satan firmaların bazı çözümleri olmakla birlikte bu çözümler toplamada ve rapor oluşturmada yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle pazar büyük oranda yabancı çözümlerin tekelindedir.
 3. Süt Sığırcılığı Sürü idare Yazılımı: Orta ve büyük ölçekli süt sığırı yetiştiriciliği yapan işletmeler için sürü idare yazılımı bileşenidir. Tüm sürü idare prosedürlerinin uygulanacağı ve diğer tüm yazılımlara köken oluşturacak ana üründür.
 4. Küçükbaş Süt Üretim Sürü idare Yazılımı: Bu alanda başka çözüm alternatifine rastlanmamıştır.
 5. Büyükbaş Besi Sürü idare Yazılımı: Yazılım hem süt sığırcılığında erkek buzağıların besiye alınması için ek bir modül olarak hem de sadece besi hayvanı yetiştiren işletmeler için ana yazılım olarak kullanılabilecektir.
 6. Küçükbaş Besi Sürü idare Yazılımı: Yazılım hem süt hayvanı yetiştiriciliğinde erkek yavruların besiye alınması için ek bir modül olarak hem de sadece besi hayvanı yetiştiren işletmeler için ana yazılım olarak kullanılabilecektir. Tasarlanan yazılımdan küçük üreticiler online sisteme erişebilme ve hizmet satın alabilme imkanına sahip olacaklardır. Bu çözümün de pazarda alternatifine rastlanmamıştır.
 7. Rasyon Modülü Online Satışı: Şu an pazarda olan profesyonel rasyon yazılımları oldukça yüksek fiyatlara satılmaktadır. Bunun yanında tüm yetiştiricilerin profesyonel seviyede olmasa bile rasyon hesaplama yazılımına ihtiyaç vardır. Yaptığımız pazar araştırmaları sonucu tek başına bu modülün pazarda kendine geniş bir yer bulacağı inancındayız. Her ölçekteki işletmenin kaliteli, kullanımı basit ve etkili bir rasyon programını faydalandığı zaman dilimlerine göre ücret ödeyerek kullanması sağlanacaktır. Hizmet, Dünya\'da ilk olacaktır. Ürünün ileride kanatlılara dönük versiyonu da planlanmaktadır.
 8. 3D Mobil Lineer Skorlama: Önemli bir ıslah sistemi ve sürü idare parametresi olan lineer skorlama için Dünya\'da hala yeterli kaynak bulunmamaktadır. Yetiştirici ve veteriner hekimlerin ancak uzun yıllar alan tecrübeler ve kaynak araştırmaları sonucu öğrenebildiği bu skorlama için 3 boyutlu skorlama yazılımı geliştirilecektir. Yazılım hem diğer alt sistemlerle entegre şekilde veya yaygın kullanılan tüm mobil platformlar (IOS, Android, Windows Mobile) üzerinde bağımsız olarak çalışacaktır. Yazılım, kendi alanında Dünya\'da ilk örnek olacaktır.
 9. 3D Vücut Kondisyon Skorlama: Önemli bir sürü idare parametresi olan vücut kondisyon skoru için 3 boyutlu skorlama yazılımı geliştirilecektir. Yazılım hem diğer alt sistemlerle entegre şekilde veya yaygın kullanılan tüm mobil platformlar (IOS, Android, Windows Mobile) üzerinde bağımsız olarak çalışacaktır. Bu sayede hatalı skorlamalardan kaçınılarak ekonomik kayıplar azaltılabilecektir. Yazılım, kendi alanında Dünya\'da ilk örnek olacaktır.
 10. RFID Otomatik Tartım Sistemi: Donanım ile birlikte satılacak olan sistem, tüm yetiştiricilik tipleri için önemli olan canlı ağırlık değişimini daha sıkaralıklarla öğrenme olanağı sağlayacaktır. Piyasada konu ile ilgili çözümler olmakla birlikte, ölçümlerin sürü idaresi ile direk ilişkilendirilerek akıllı sistemlerle yönetilmesi var olan yazılımlarla yeterli olmamaktadır. Bu sistem yazılımlarımızı kullanmayan işletmelere ayrıca modüler olarak satılabilecektir.
 11. RFID Su Tüketim Saptama Sistemi: Ülkemizde çok nadir olarak kullanılan bazı pahalı otomatik yemleme sistemleri dışında, su tüketimi hiçbir sürü idare sisteminde donanımsal ve yazılımsal olarak ölçülememektedir. Su tüketimi gibi sağlık ve ekonomi açısından önemli ipuçları veren bir parametrenin sürü idaresi için önemi tartışılmazdır. Geliştirilecek olan 2 adet ürün vardır. Bu ürünler "bireysel sulukta bekleme" ve "ortak sulukta bekleme" süresinin ölçülmesine dayalı yazılım ve donanım içeren çözümlerdir. Sistem (donanım adaptasyonu ve ilgili yazılım) yapı itibarı ile kendi alanında Dünya\'da ilk örnek olacaktır.
 12. Vücut sıcaklığı ölçüm sistemi: Üreme zamanının saptanmasından, hastalıkların erken tanısına kadar birçok alanda hayati öneme sahip olan vücut sıcaklığı izlemi ve sorgulanması için, proje kapsamında donanımsal olarak innovatif çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak vücut sıcaklığı ölçümünü eş zamanlı olarak sağlayan, sürü idare yazılımındaki akıllı sistemleri tetikleyen bir ürün ortaya çıkartılacaktır. Ürün geliştirilecek olan sürü idare yazılımımızı kullanmayacak olan çiftliklere de modüler olarak satılabilecektir. Yapılan internet taramalarında bu amaçla bazı çalışmalar yürütüldüğü görülmüş fakat ticari bir ürüne rastlanmamıştır. Alanında bir ilk olacaktır.

 


Sosyal Medyada ASYSTPORT
© Copyright 2021 Hemosoft IT&Training Services Inc. All rights reserved.