Prof. Dr. Ali Daşkın; Ankara Keçilerinin Üremesine Yönelik Yeni Bir Bilimsel Yaklaşım İçerisindeyiz   
 
 
Ankara’ya özgü bir tür olan ve Anadolu’ya 13. yüzylda Orta Asya’dan getirilen Ankara Keçisi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim elemanlarının yaptığı bilimsel çalışmalarla yeniden eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Günümüzde Anadolu’da sayıları giderek azalan ancak Güney Afrika, ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Rusya, Arjantin ve Brezilya gibi ülkelereyayılan Ankara Keçilerinin yeniden yaygınlaşması için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim Prof. Dr. Ali Daşkın’ın yürütücülüğünde bir proje yürütülüyor.
 
 
 
TÜBİTAK ile İtalya’nın bilim kuruluşu arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde kabul edilen proje, Padova Üniversitesi Veteriner Fakültesi Üretim ve Sağlık Departmanı tarafından yürütülmek üzere planlanıp sunulan “Development of applicative models of reproductive assisted techniques in farm animals: Bovine, Sheep and Buffaloes” adlı projenin tür spesifik bir uydu modelleme projesi olarak planlandı.İtalya’daki bu projede de araştırıcı olarak yer alan proje yürütücüsü Prof. Dr. Ali Daşkın, yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Proje, yenilikçi üretme ve reprodüksiyon yönetimi üzerinde tanı ve uygulamalı bir metodoloji geliştirmeyi önermektedir. Bu metodoloji, tür- spesifik yardımcı üreme tekniklerinin uygulanması ve genital sistem ultrasonografi ve termografi gibi modern tanı araçlarının kullanımı esasına dayanmaktadır. Ankara keçileri üzerinde çalışılarak geliştirilecek olan sistem ile yardımcı üreme tekniklerinin yetiştiricilik için en uygun şekilde bir araya getirilmesi sağlanacaktır. Üretim programının geliştirilmesiyle butekniklerin kullanımına ilişkin bir bilgisayar yazılımının üretilmesi söz konusu olacaktır. Bu programın oluşturulmasında İtalya tarafı ile oluşturulacak olan işbirliği sonucu elde edilen veriler birleştirilerek sonuçları objektif olarak ortaya konulacaktır. Bu işbirliği çerçevesinde araştırmacıların çalışma süresince kazanacağı deneyimlerden öncelikli olarak araştırma grupları, akademisyenler ve lokal keçi yetiştiricileri yararlanacaklardır. Aynı zamanda, oluşturulan işbirlikleri ile bilgi alışverişi ve deneyimler ortak platformda paylaşılacaktır. Bu platform sayesinde araştırma dönemlerinin her aşamasında uygulanan protokoller karşılaştırılacak ve en uygun çalışma metodunun standartizasyonu ortaya konulacaktır.”
 
Kaynak:http://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=57175

Gündem
Sosyal Medyada ASYSTPORT
© Copyright 2021 Hemosoft IT&Training Services Inc. All rights reserved.