Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2013 yılı için 2.4 milyar lira açıkladığı hayvancılık destekleri, yıl sonuna kadar 500 milyon liralık ilave destekle destek miktarı 2.9 milyar liraya çıkacak

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR - Yılbaşında belirlenen tarımsal destekleme bütçesinde büyük sapmalar oldu. En büyük sapma ise hayvancılık ve fark ödeme-prim desteğinde. Yılbaşında açıklanan destekleme bütçesine göre hayvancılığa 2013’te 2.4 milyar lira destek verilecekti. Ancak, 3 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan hükümetin “2014 Yılı Programı”na göre hayvancılık desteklerinin 2.9 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Buna göre hayvancılığa bu yıl 500 milyon lira ek destek verilecek. Gelecek yıl hayvancılık destekleri için öngörülen destek tutarı ise 2.7 milyar lira. Bu nedenle gelecek yıl hayvancılık desteklerinde artış olmayacağı gibi bazı kalemlerde düşüş olacak.

Üretim azaldı prim desteği düştü

Tarımsal destek bütçesinde önemli bir sapma ise fark ödemeleri, yani prim desteklerinde oldu. Yılbaşında 3.1 milyar lira olarak öngörülen fark ödemeleri-prim desteğinin 2.6 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Destek tutarının düşmesinde pamuk, zeytinyağı ve bakliyat ürünleri üretimindeki düşüş etkili oldu. Bütçe içerisinde yaşanan sapmalar dikkat çekerken, tarımsal destekleme bütçesinin toplamında büyük bir değişiklik olmayacak. Yılbaşında öngörülen 8 milyar 974 milyon liralık bütçenin 9 milyar 47 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Destek dağılımında değişiklikler

Hükümetin 2014 programında tarımsal desteklemelere ilişkin yapılan değerlendirme özetle şöyle: “Alan bazlı ödemelerin destekleme bütçesi içerisindeki payı 2012’de yüzde 31.4 olarak gerçekleşmiş olup 2013 yılında bu payın yüzde 27.1’e gerilemesi beklenmekte. 2014’te ise, alan bazlı ödemelerin destekleme ödemeleri içindeki payında düşük bir oranda da olsa artış öngörülmekte. Ürün bazlı olarak uygulanmakta olan ve prim olarak da adlandırılan fark ödemesi desteklemeleri, yağlı tohumlar, çay, hububat ve bakliyat için yapılmakta. 2012’de destekleme bütçesinin yüzde 31.5’ini oluşturan fark ödemesi desteklemelerinin, 2013’te payının yüzde 29.7 olacağı tahmin edilirken, bu payın 2014’te yüzde 33 civarında gerçekleşmesi öngörülmekte.  Hayvancılık desteklemeleri, 2008 yılından itibaren yıllık olarak uygulanmakta. Bu desteklerin toplam destekleme bütçesi içerisinde 2012’de yüzde 29.3 olan payının, 2013’te yüzde 32.5 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte. Söz konusu desteklerin toplam destekleme bütçesi içindeki payı 2014’te yüzde 29 seviyesinde öngörülmüştür. 2013 yılı içerisinde hayvan başına destekleme ödemeleri ve süt teşvik primindeki artışlardan dolayı hayvancılığa yapılan desteklemelerde yılbaşı öngörülerinin oldukça üzerinde bir gerçekleşme beklenmektedir.”

2014’te tarıma 9.8 milyar lira destek

Hükümetin 2014 programına göre, gelecek yıl tarıma toplam 9.8 milyar lira destek verilmesi öngörülüyor. Desteklerden en büyük payı yüzde 33 ile fark ödemesi-prim destekleri alacak. Gelecek yıl 17 üründe toplam 3.2 milyar lira fark ödemesi yapılacak. Hayvancılık destekleri ise  2.7 milyar lira ile 2.sırada yer alacak. Hayvancılık desteklerinin genel tarım bütçesi içersisindeki payı yüzde 29 olacak. Toprak analizi, gübre ve mazot desteklerinin de yer aldığı alan bazlı desteklerin bütçesi ise 2014’te 2 milyar 789 milyon lira olması hedefleniyor.

25-11-2013

Duyurulara Dön


Sosyal Medyada ASYSTPORT
© Copyright 2021 Hemosoft IT&Training Services Inc. All rights reserved.