Hayvancılık Desteklemeleri

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1)  Hayvan Başı Ödeme

Birime

Destek

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

3

Anaç manda

350 TL/baş

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave

60 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağı ilave

75 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Hayvan Başı Ödeme

1

Koyun-keçi

20 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) Tiftik Üretim

1

Tiftik

17 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (5) Süt Primi

1

Manda, koyun-keçi sütü

0,2 TL/lt

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (6) İpek Böceği

1

Tohum

30 TL/adet

2

1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer

20 TL/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (7)  Arıcılık

1

Arılı kovan

8 TL/adet

2

Bombus arısı

60 TL/koloni

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (8) Su Ürünleri

1

Alabalık

0,65 TL/kg

2

Çipura-levrek

0,85 TL/kg

3

Yeni türler

1 TL/kg

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (9)  Su Ürünleri

1

Gemi boyu (m) 10-20

10.000 (TL/m)

2

Gemi boyu (m) 21-30

15.000 (TL/m)

3

Gemi boyu (m) 31 ve üzeri

20.000 (TL/m)

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (10)  Yem Bitkileri

1

Yonca (sulu)

50 TL/dekar/yıl

2

Yonca (kuru)

30 TL/dekar/yıl

3

Korunga

40 TL/ dekar/yıl

4

Tek yıllıklar

35 TL/dekar

5

Silajlık tek yıllıklar

50 TL/dekar

6

Silajlık mısır (sulu)

75 TL/dekar

7

Silajlık mısır (kuru)

35 TL/dekar

8

Yapay çayır-mera

100 TL/dekar

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (11)  Kaba Yem Desteği                    

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğince (TKK), mevzuatı dahilinde yurt dışından tedarik edilecek olan kaba yemin, mahallinde yetiştiriciye teslimindeki kilogram maliyeti 50 kuruşun üzerinde oluştuğu takdirde, farkının TKK üzerinden çiftçilere ödemesi yapılır.

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (12)  Hayvan Hastalık Tazminatları

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (13) Hayvan Başı Ödeme

1

Hastalıktan ari işletmedeki sığır

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)

50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Aşı Desteği

1

Şap Aşısı   (Büyükbaş)

0,75 TL/baş

2

Şap Aşısı   (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

3

Brucellosis (Büyükbaş)

1,50 TL/baş

4

Brucellosis (Küçükbaş)

0,50 TL/baş

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Hayvan Gen Kaynakları

1

Büyükbaş Koruma

470 TL/baş

2

Küçükbaş Koruma

75 TL/baş

3

Arı Koruma

40 TL/kovan

4

Halk Elinde Manda Islahı

650 TL/ baş

5

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

50 TL/baş

6

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü

Anaç

35 TL/baş

Yavru

20 TL/baş

       7

Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği

            100 TL/baş

 

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (16)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi

Sıra No

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (17) Hayvan Başı Ödeme

1

Yerli besilik erkek sığır

300 TL/baş

2

İthal besilik erkek sığır

100 TL/baş

26-11-2013

Duyurulara Dön


Sosyal Medyada ASYSTPORT
© Copyright 2021 Hemosoft IT&Training Services Inc. All rights reserved.