25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların

Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan

her yaştaki sığır cinsi hayvanların, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 20 günlük tanımlama süresine

bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 30/6/2014 tarihine kadar tanımlama ve kayıt işlemleri

yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete\\\'nin 

Tarihi 2/12/2011, Sayısı 28130

 

 


Yetiştiriciye Özel
Sosyal Medyada ASYSTPORT
© Copyright 2021 Hemosoft IT&Training Services Inc. All rights reserved.